Sebastian Margalski :: CV

Dalej razem spółka zoo - relacje doradztwo sebastian margalski

Profil zawodowy: skuteczny menadżer projektów rozwojowych - od 2017 r. naczelnik wydziału informacji i promocji w Głównym Urzędzie Miar.

Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, samorządami oraz przedsiębiorcami. Wspieram czynnie działania związane z rozwojem środowiska przedsiębiorców rodzinnych, w tym stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, koordynuję projekt Mikroprzedsiębiorca Roku. Współpracuję z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Forum Organizacji Firm Rodzinnych, jestem społecznym ekspertem Ashoka Poland oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jeden z międzynarodowych projektów, w którym uczestniczyłem - Купуймо Разом! został opisany przez prof. Salvatore Babones w National Interests, jako dobry przykład demokratyzacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (tweet).

Jestem zafascynowany tworzeniem długofalowych strategii rozwoju opartych na wartościach, szczególnie tych wynikających z wielopokoleniowych doświadczeń i tradycji, miłośnikiem firm rodzinnych w tym tych wywodzących się z rzemiosła. Szczególnie bliskie jest mi hasło: łączę by budować.

(…) twórczy - pełen entuzjazmu do nowych rozwiązań i projektów, z których wiele sam inicjował; rozsądny – w razie potrzeby potrafił temperować racjonalną argumentacją entuzjazm własny i współpracowników; odpowiedzialny – można było bez wahania powierzyć mu całe projekty i zespoły, zawsze dotrzymywał danego słowa (…) Leszek Stafiej

(…) lubi o sobie mówić, że jest „oficerem od zadań specjalnych”. W działaniu potwierdzał, że to nie czcze słowa, że potrafi rozwiązać trudny problem (…) Jarosław Chołodecki 

(…) zawsze był organizacyjną podporą stowarzyszenia i zarządu (…) Sebastiana określiłbym, jako społecznika z wyboru i charakteru. Jest też człowiekiem pełnym inicjatywy (…) Andrzej Jacek Blikle

Wartości: Od lat z zaangażowaniem wspieram inicjatywy społeczne. Lubię tworzyć nowe wartościowe przedsięwzięcia, budować. Określanie wartości daje mi przekonanie, że to co robię ma odpowiedni kręgosłup i podstawy.

Dzięki realizacji wielu niecodziennych projektów, dużo nauczyłem się o organizacji NGO, współpracy z biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, naukowcami, ale również: pracy samodzielnej, planowania i współpracy. Od Ciebie czytelniku zależy, czy zechcesz wykorzystać moje kompetencje!

Link do galerii margalski.pl

Zaufali mi m.in.:

   

   
   
   
   
   
2021  margalski.pl :: Sebastian Margalski :: subiektywny podgląd codzienności   globbers joomla templates