Metr sznurka w kieszeni

Jeszcze nie tak dawno temu za wzorzec długości służył kawałek metalowego pręta o długości 1m 📏📐. Był on punktem wyjścia do wszystkich innych długości. Jeśli taki wzorzec się wykrzywił, metr tracił wiarygodność… 

Dziś oficjalnym, państwowym wzorcem metra jest zaawansowana technologia - a konkretnie 
Laser He-Ne stabilizowany jodem oraz syntezer częstotliwości optycznych, oba razem potrafią wzorcować długości fal promieniowania laserowego od 532 nm do 1064 nm, odpowiadające częstotliwościom wzorcowym od 281 THz do 563 THz. Dość absurdalne wielkości dla wyobrażenia sobie, niemniej dokładność względem poprzednich metod jest kilka rzędów wielkości lepsza. Kiedyś chyba jednak życie było prostsze 

 

Back to Top