Dzwon

Wizyta w NASA?? Nie, to tylko taki trochę większy dzwon pomiarowy, potrzebny metrologom do badania przepływów gazów…

Kto by pomyślał, że w niepozornej kamienicy w samym centrum Warszawy, gdzieś między piwnicą a pierwszym piętrem mieści się takie wyjątkowe urządzenie?

Fachowa nazwa, to wzorcowy zbiornik dzwonowy do pomiaru objętości przepływu i strumienia objętości gazu. To element wyposażenia pracowni Pomiarów Przepływu Gazu. Takich dzwonów (mniejszych) jest w GUM jeszcze kilka, w tym jeden jeszcze przedwojenny (wyłączony już od wielu lat z eksploatacji). 

Ten największy powstał w latach 50-tych, ale mimo upływu lat wciąż działa dobrze, co potwierdzają wyniki porównań międzynarodowych.

🛎 jak sama nazwa wskazuje, ma kształt odwróconego kielicha/dzwonu (zwęża się ku górze), zatopiony jest w wodzie i poprzez napieranie w dół wytwarza ciśnienie powietrza, które następnie wtłaczane jest do rury, w której montowany jest przyrząd pomiarowy podlegający wzorcowaniu. Dzwon służy do wyznaczania objętości przepływu i strumienia objętości gazu podczas określania charakterystyki metrologicznej gazomierzy i wzorcowania przepływomierzy.

Dzięki temu wiemy, czy licznik gazu liczy właściwie a dla użytkownika końcowego, czy robi to uczciwie. Mnóstwo rur i rurek, a wszystko po to, aby rachunek za gaz odpowiadał rzeczywistemu zużyciu. Takie są standardy stosowane w całej Europie.

PS. W ramach uzupełnienia, to stanowisko służy do wzorcowania i badania największych gazomierzy przemysłowych, stosowanych na rurociągach, czyli do rozliczeń przemysłowych. To jest największe na świecie ‼️ stanowisko pomiarowe z wzorcem dzwonowym, o unikalnych rozwiązaniach technicznych. Na tym polega jego wyjątkowość!

Back to Top