Wstydliwy wzorzec

Takie wydarzenie zdarza się w polskiej metrologii raz na 30-40 lat!! Po trzydziestu latach leżakowania w sejfie Głównego Urzędu Miar, został wyciągnięty na światło dzienne…

Fundament wszystkiego, podstawa fizyki, punkt odniesienia dla przemysłu, handlu, medycyny, dla naszej codzienności… najważniejszy i ostatni fizyczny artefakt definiujący jednostkę miary…

Panie i Panowie, przed Państwem jeden z bardziej skromnych wzorców - Państwowy wzorzec jednostki masy – prototyp kilograma nr 51

wzorzec kg sejf

Wykonany ze stopu platyny i irydu (90 % Pt, 10 % Ir), w kształcie walca o średnicy podstawy równej jego wysokości (ok. 39 mm). Wzorzec został zakupiony przez GUM w 1952 roku i właśnie udał się po raz trzeci w podróż do paryskiego BIPM, aby porównać się ze swoim wzorcem wzorców – (z franc.) Le Grand K, lub IPK.

I teraz ciekawostka…

Masa naszego wzorca kilograma w roku pierwszego wzorcowania (1951) była większa od tego idealnego kg o 0,185 mg, a w roku ponownego wzorcowania (1990) większa już o 0,227 mg.
Oznacza to, że nasz kilogram państwowy utył przez pierwsze 40 lat o 0,042 mg. Czy ta tendencja potwierdzi się w kolejnym 30-leciu?

Przychodzi mi teraz do głowy pytanie, cz prototyp nr 51 przez ostatnie 30 lat:

  • utył, a jeśli tak, to o ile?
  • jego masa pozostaje w równowadze,
  • a może schudł?

Na wyniki pomiaru w BIPM będziemy musieli chwilę poczekać... osobę, która wskaże wynik najbliższy tego, który potwierdzi BIPM czeka metrologiczna niespodzianka

A kolejna ciekawostka, metrolodzy na całym świecie pracują nad zwiększeniem częstotliwości kolejnych pomiarów... 30 lat to strasznie długo. Nawet jak na tak zacny wzorzec.

 GUM2787 2

 GUM2811

 GUM2855

 GUM2900

 GUM2910

 

Back to Top