Po walnym IFR - Nowy rozdział

Ewa Sobkiewicz na stanowisko prezesa otrzymała rekomendacje ustępującego prezesa, prof. Andrzeja Blikle. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia, jest wiceprezesem łódzkiego oddziału naszej organizacji. Wskazanie na Ewę i jej wybór jest przełomowym momentem w historii IFR. Celem nowej prezes jest wspieranie rozwoju regionów, profesjonalizacja działań oraz otwarcie na dialog z aktywnymi członkami.

Otrzymałem mandat, a razem ze mną do zarządu IFR weszli: Maria Adamska, Andrzej Blikle, Tomasz Budziak, Piotr Błażejewski, Dariusz Ciecierski, Anna Gwizdalska, Stanisław Han, Rafał Kunaszyk, Krzysztof Ogorzałek, Jakub Skotniczny, Łukasz Rotarski, Mikołaj Rek.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Panu profesorowi aktualna pani prezes zaproponowała funkcje honorowego prezesa IFR.

30 czerwca podczas pierwszego posiedzenia nowego zarządu ukonstytuuje się jego skład.

Przed walnym zgłosiłem swoją kandydaturę do zarządu na stanowisko sekretarza, dzięki czemu będę mógł wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie.

Jestem dumny, że mogłem być częścią tak ważnego wydarzenia i razem z wieloma osobami wprowadzić nowy rozdział i nową jakość do naszej organizacji. Tak naprawdę to dopiero początek. Przed nami dużo pracy, wiele wyzwań. Mam nadzieje, ze wspólnie uda nam się zrealizować plany oraz nadać stowarzyszeniu wymiar, o jakim marzymy.

Dziękuję wszystkim za okazane mi zaufanie, tym, którzy oddali na mnie swój głos, bądź przekazali mi stosowne pełnomocnictwo.

Chciałbym teraz jeszcze intensywniej zająć się wspieraniem regionów, być wsparciem w transferze doświadczeń między członkami IFR, współtworzyć koła tematyczne i regionalne oraz pozyskiwać profesjonalnych partnerów biznesowych dla naszego stowarzyszenia. Mam ogromną nadzieję, że będzie to miało miejsce także z Waszym wsparciem.

Galeria zdjęć z walnego

Mapa marzeń IFR

Back to Top