ABC firm rodzinnych

 

Jednak sytuacja, w której "wszystko zostaje w rodzinie", ma też swoje słabe strony. Najczęstszym problemem jest rozdzielenie czasu pracy i czasu prywatnego - właścicielom firm rodzinnych nieobce jest "wchodzenie w kapciach" do biura i odwrotnie, przenoszenie konfliktów rodzinnych na grunt firmy. Dlatego w stosunku do członków rodziny warto stosować te same zasady, które obowiązują innych pracowników. Choc to niełatwe, nie powinno się rozmawiać o pracy w czasie spotkań rodzinnych - unikanie rozmów o przedsiębiorstwie w trakcie rodzinnych uroczystości pozwoli ochronić życie prywatne. Warto też wprowadzić proste reguły dotyczące czasu pracy, posziału obowiazków i skutecznej komunikacji w firmie. Wtedy bdzie ona funkcjonowała bez zarzutu, pozwoli też poczynić oszczędności, które zapewnią ciągły rozwój i nowe inwestycje.

abc firm rodzinnych

Back to Top