Sebastian Margalski :: CV

Profil zawodowy: skuteczny menadżer projektów rozwojowych - aktualnie odpowiedzialny za marketing i rozwój biznesu (szczególnie w obszarze wyrobów medycznych wg ISO 13485 ze wsparciem algorytmów AI, wyrobów żywieniowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego) w ZURAD sp. z o.o. W 2021 roku m.in. odpowiedzialny za komercjalizację, sprzedaż i marketing w Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej, a w latach 2017 - 2021 odpowiedzialny za obszar informacji i promocji w Głównym Urzędzie Miar, w tym realizowanie zadań rzecznika prasowego urzędu.

Edukacja: absolwent MBA - Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (2021) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2020), XX Edycji SLSO Szkoły Liderów, Warszawskiej Szkoły Reklamy (strategia reklamy i public relations) oraz Akademii Pomorskiej (geografia).

Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, samorządami oraz przedsiębiorcami. Wspieram czynnie działania związane z rozwojem środowiska przedsiębiorców rodzinnych, od wielu lat pełnię funkcję członka zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, koordynuję projekt Mikroprzedsiębiorca Roku. Współpracuję z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Forum Organizacji Firm Rodzinnych.

Od 2022 roku jestem członkiem Kapituły Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego Fundacji Szkoła Liderów

Jestem ekspertem programu akceleracyjnego Shesnnovation, społecznym ekspertem programu Społeczny Startup Ashoka Poland oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. pracodawców.

Jeden z międzynarodowych projektów, w którym uczestniczyłem - Купуймо Разом! został opisany przez prof. Salvatore Babones w National Interests, jako dobry przykład demokratyzacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (tweet).

Jestem zafascynowany tworzeniem długofalowych strategii rozwoju opartych na wartościach, szczególnie tych wynikających z wielopokoleniowych doświadczeń i tradycji, miłośnikiem firm rodzinnych w tym tych wywodzących się z rzemiosła. Szczególnie bliskie jest mi hasło: łączę by budować.

margalski pl galeria zdjec

Link do galerii margalski.pl

Rekomendacje

(…) z niezdobytej twierdzy GUM stał się instytucją przyjazną ludziom (...) Wiktor Niedzicki - dziennikarz, popularyzator nauki

Gdybym szukał eksperta od komunikacji, ale też technologii, głębokiego uczenia się i połączenia go z życiem codziennym, zdecydowanie postawiłbym na Sebastiana (...) Bartosz Sokoliński, Dyrektor  Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

(…) twórczy - pełen entuzjazmu do nowych rozwiązań i projektów, z których wiele sam inicjował; rozsądny – w razie potrzeby potrafił temperować racjonalną argumentacją entuzjazm własny i współpracowników; odpowiedzialny – można było bez wahania powierzyć mu całe projekty i zespoły, zawsze dotrzymywał danego słowa (…) Leszek Stafiej

(…) lubi o sobie mówić, że jest „oficerem od zadań specjalnych”. W działaniu potwierdzał, że to nie czcze słowa, że potrafi rozwiązać trudny problem (…) Jarosław Chołodecki

(…) zawsze był organizacyjną podporą stowarzyszenia i zarządu (…) Sebastiana określiłbym, jako społecznika z wyboru i charakteru. Jest też człowiekiem pełnym inicjatywy (…) Andrzej Jacek Blikle

Wartości: Od lat z zaangażowaniem wspieram inicjatywy społeczne. Lubię tworzyć nowe wartościowe przedsięwzięcia, budować. Określanie wartości daje mi przekonanie, że to co robię ma odpowiedni kręgosłup i podstawy.

Dzięki realizacji wielu niecodziennych projektów, dużo nauczyłem się o organizacji NGO, współpracy z biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, naukowcami, ale również: pracy samodzielnej, planowania i współpracy. Od Ciebie czytelniku zależy, czy zechcesz wykorzystać moje kompetencje!

 

pdf icon

CV do pobrania

Zaufali mi m.in.:

   

   
   
   
   
   
Back to Top