Sebastian Margalski :: CV

Profil zawodowy: skuteczny menadżer projektów rozwojowych - aktualnie odpowiedzialny za marketing i rozwój biznesu (szczególnie w obszarze wyrobów medycznych wg ISO 13485 oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego) w ZURAD sp. z o.o. W 2021 roku m.in. odpowiedzialny za komercjalizację, sprzedaż i marketing w Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej, a w latach 2017 - 2021 odpowiedzialny za obszar informacji i promocji w Głównym Urzędzie Miar, w tym realizowanie zadań rzecznika prasowego urzędu.

Edukacja: absolwent MBA - Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (2021) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2020), XX Edycji SLSO Szkoły Liderów, Warszawskiej Szkoły Reklamy (strategia reklamy i public relations) oraz Akademii Pomorskiej (geografia).

Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, samorządami oraz przedsiębiorcami. Wspieram czynnie działania związane z rozwojem środowiska przedsiębiorców rodzinnych, od wielu lat pełnię funkcję członka zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, koordynuję projekt Mikroprzedsiębiorca Roku. Współpracuję z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Forum Organizacji Firm Rodzinnych.

Jestem ekspertem programu akceleracyjnego Shesnnovation, społecznym ekspertem programu Społeczny Startup Ashoka Poland oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. pracodawców.

Jeden z międzynarodowych projektów, w którym uczestniczyłem - Купуймо Разом! został opisany przez prof. Salvatore Babones w National Interests, jako dobry przykład demokratyzacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (tweet).

Jestem zafascynowany tworzeniem długofalowych strategii rozwoju opartych na wartościach, szczególnie tych wynikających z wielopokoleniowych doświadczeń i tradycji, miłośnikiem firm rodzinnych w tym tych wywodzących się z rzemiosła. Szczególnie bliskie jest mi hasło: łączę by budować.

margalski pl galeria zdjec

Link do galerii margalski.pl

Rekomendacje

(…) z niezdobytej twierdzy GUM stał się instytucją przyjazną ludziom (...) Wiktor Niedzicki - dziennikarz, popularyzator nauki

Gdybym szukał eksperta od komunikacji, ale też technologii, głębokiego uczenia się i połączenia go z życiem codziennym, zdecydowanie postawiłbym na Sebastiana (...) Bartosz Sokoliński, Dyrektor  Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

(…) twórczy - pełen entuzjazmu do nowych rozwiązań i projektów, z których wiele sam inicjował; rozsądny – w razie potrzeby potrafił temperować racjonalną argumentacją entuzjazm własny i współpracowników; odpowiedzialny – można było bez wahania powierzyć mu całe projekty i zespoły, zawsze dotrzymywał danego słowa (…) Leszek Stafiej

(…) lubi o sobie mówić, że jest „oficerem od zadań specjalnych”. W działaniu potwierdzał, że to nie czcze słowa, że potrafi rozwiązać trudny problem (…) Jarosław Chołodecki

(…) zawsze był organizacyjną podporą stowarzyszenia i zarządu (…) Sebastiana określiłbym, jako społecznika z wyboru i charakteru. Jest też człowiekiem pełnym inicjatywy (…) Andrzej Jacek Blikle

Wartości: Od lat z zaangażowaniem wspieram inicjatywy społeczne. Lubię tworzyć nowe wartościowe przedsięwzięcia, budować. Określanie wartości daje mi przekonanie, że to co robię ma odpowiedni kręgosłup i podstawy.

Dzięki realizacji wielu niecodziennych projektów, dużo nauczyłem się o organizacji NGO, współpracy z biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, naukowcami, ale również: pracy samodzielnej, planowania i współpracy. Od Ciebie czytelniku zależy, czy zechcesz wykorzystać moje kompetencje!

 

pdf icon

CV do pobrania

Zaufali mi m.in.:

   

   
   
   
   
   
Back to Top