Sebastian Margalski :: CV

Profil zawodowy: skuteczny menadżer złożonych projektów rozwojowych oraz promocji technologii i innowacji

Ekspert ds. rozwoju biznesu w przemyśle, zarządzania procesami administracyjnymi, biznesowymi i relacjami zewnętrznymi.

Aktualnie pełnię rolę managera inkubacji startupów technologicznych dla HugeTECH.

Wcześniej byłem odpowiedzialny za marketing i rozwój biznesu (szczególnie w obszarze wyrobów medycznych wg ISO 13485 ze wsparciem algorytmów AI, wyrobów żywieniowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego) w ZURAD sp. z o.o. Reprezentowałem również spółkę w Grupie w obszarach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz transferu technologii i innowacji (B+R). W 2021 roku m.in. odpowiedzialny za komercjalizację, sprzedaż i marketing w Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej, a w latach 2017 - 2021 odpowiedzialny za obszar informacji i promocji w Głównym Urzędzie Miar, w tym realizowanie zadań rzecznika prasowego urzędu.

Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, samorządami oraz przedsiębiorcami. Wspieram czynnie działania związane z rozwojem środowiska przedsiębiorców rodzinnych, od wielu lat pełnię funkcję członka zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, koordynuję projekt Mikroprzedsiębiorca Roku. Współpracuję z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Forum Organizacji Firm Rodzinnych.

Od 2023 roku jestem ekspertem Sieci Badawczej Łukasiewicz a od 2022 roku jestem członkiem Kapituły Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego Fundacji Szkoła Liderów

Od kilku lat jestem również ekspertem programu akceleracyjnego Shesnnovation, społecznym ekspertem programu Społeczny Startup Ashoka Poland oraz Ekspertem Zepołu Nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych - Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem gospodarczym przy tworzeniu strategii WARSZAWA 2030

Jeden z międzynarodowych projektów, w którym uczestniczyłem - Купуймо Разом! został opisany przez prof. Salvatore Babones w National Interests, jako dobry przykład demokratyzacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (tweet).

Edukacja: absolwent MBA - Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (2021) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2020), XX Edycji SLSO Szkoły Liderów, Warszawskiej Szkoły Reklamy (strategia reklamy i public relations) oraz Akademii Pomorskiej (geografia).

Jestem zafascynowany tworzeniem długofalowych strategii rozwoju opartych na wartościach, szczególnie tych wynikających z wielopokoleniowych doświadczeń i tradycji, miłośnikiem firm rodzinnych w tym tych wywodzących się z rzemiosła. Szczególnie bliskie jest mi hasło: łączę by budować.

margalski pl portfolio zawodowe cv galeria zdjec

Link do galerii margalski.pl

Rekomendacje

(…) z niezdobytej twierdzy GUM stał się instytucją przyjazną ludziom (...) Wiktor Niedzicki - dziennikarz, popularyzator nauki

Gdybym szukał eksperta od komunikacji, ale też technologii, głębokiego uczenia się i połączenia go z życiem codziennym, zdecydowanie postawiłbym na Sebastiana (...) Bartosz Sokoliński, Dyrektor  Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

(…) twórczy - pełen entuzjazmu do nowych rozwiązań i projektów, z których wiele sam inicjował; rozsądny – w razie potrzeby potrafił temperować racjonalną argumentacją entuzjazm własny i współpracowników; odpowiedzialny – można było bez wahania powierzyć mu całe projekty i zespoły, zawsze dotrzymywał danego słowa (…) Leszek Stafiej

(…) lubi o sobie mówić, że jest „oficerem od zadań specjalnych”. W działaniu potwierdzał, że to nie czcze słowa, że potrafi rozwiązać trudny problem (…) Jarosław Chołodecki

(…) zawsze był organizacyjną podporą stowarzyszenia i zarządu (…) Sebastiana określiłbym, jako społecznika z wyboru i charakteru. Jest też człowiekiem pełnym inicjatywy (…) Andrzej Jacek Blikle

Wartości: Od lat z zaangażowaniem wspieram inicjatywy społeczne. Lubię tworzyć nowe wartościowe przedsięwzięcia, budować. Określanie wartości daje mi przekonanie, że to co robię ma odpowiedni kręgosłup i podstawy.

Dzięki realizacji wielu niecodziennych projektów, dużo nauczyłem się o organizacji NGO, współpracy z biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, naukowcami, ale również: pracy samodzielnej, planowania i współpracy. Od Ciebie czytelniku zależy, czy zechcesz wykorzystać moje kompetencje!

 

pdf icon

CV do pobrania

Zaufali mi m.in.:

   

   
   
   
   
   
Back to Top