Firmy rodzinne - czyli świetlana przyszłość polskiej gospodarki? Niewykluczone

Firmy rodzinne, to stanowczo przyszłość i świetlana polskiego rynku. Na zachodzie przedsiębiorczość rodzinna ma wielopokoleniową tradycję. W Polsce szacujemy, ze takich firm jest 60%, czyli ponad milion. To znacząca większość firm, szczególnie w sektorze małych i średnich firm. Ze względów politycznych większość firm rodzinnych w Polsce to dopiero pierwsze pokolenie, to tzw. pokolenie karczujące las, pokolenie założycieli. Na naszych oczach odbywa się jednak właśnie wielki proces społeczny - zmiana pokoleniowa. Zauważamy też wzrost zainteresowania tym rodzajem gospodarczej aktywności wśród młodego pokolenia. Na przykład dla młodych matek, urodzenie dziecka nie musi dla nich oznaczać rezygnacji z aktywności zawodowej, a tylko przestawienie się na inny tryb pracy.

 

[...]

Teraz Toruń, 25.08.2011

Teraz Toruń - Świetlana przyszłość firm rodzinnych

2020  margalski.pl :: Sebastian Margalski :: subiektywny podgląd codzienności   globbers joomla templates